Ulf Jeppsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenbehandling
  • Reglerteknik
  • Vattenteknik

Nyckelord

  • avloppsvattenrening, modellering, reglering, urbana vattensystem, benchmarking, styrning, optimering

Yrkesarbete

Docent vid IEA inom området urbana vattensystem där jag arbetar med matematisk modellering, simulering, benchmarking, styrning och optimering av driftstrategier. Vattenkvalitet, energiaspekter, växthusgasproduktion, resursåtervinning, kostnader utgör viktiga delar i detta arbete. Sedan 2010 deltar jag i arbetet inom VA-kluster Mälardalen. Jag är nationell koordinator för EU COST Action Water_2020 och associate editor för tidskriften Water Research Oct. 2009 - March 2016 samt IWA Fellow sedan 2012. Vice ordförande för IWA specialistgruppen "Modelling and Integrated Assessment" och ordförande för IWA Task Group "Benchmarking of Control Strategies for Wastewater Treatment Plants".

Senaste forskningsoutput

Alexander Keucken, Habagil, M., Batstone, D., Ulf Jeppsson & Magnus Arnell, 2018, I : Energies. 11, 9, 2325

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Feldman, H., Flores-Alsina, X., Kjellberg, K., Ulf Jeppsson, Batstone, D. J. & Gernaey, K. V., 2018, I : Biotechnology and Bioengineering. s. 2726-2739

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Feldman, H., Flores-Alsina, X., Ramin, P., Kjellberg, K., U. Jeppsson, Batstone, D. J. & Gernaey, K. V., 2017 dec 1, I : Water Research. 126, s. 488-500 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (169)