Ulf Teleman

Professor emeritus

Forskning

Under de senaste åren har jag intresserat mig särskilt för grammatikaliseringsprocesser, dvs. uppkomsten och utvecklingen av prepositioner, hjälpverb och pronomen. En annan forskningslinje är förhållandet mellan dialektsplittring och riksspråklig standardisering.

Meningen var också att jag efter pensioneringen skulle studera förhållandet mellan ord och bild. En intresssant fråga är vad man kan mena när man säger att man kommunicerar med bilder och musik. (Jag tycker om att teckna och spela, så frågan inställer sig ofta.) Men vi får väl se om jag hittar den rätta infallsvinkeln.

Senaste forskningsoutput

Ulf Teleman, 2015, [Publisher information missing]. 201 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 73)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Ulf Teleman, 2014, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 238 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Ulf Teleman, 2012, I : Danske studier. 2012, s. 162-192

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (61)