Ulrika Olsson Möller

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Forskning

Studier under min doktorandtid och i min avhandling inriktades mot riskfaktorer för fall i relation till ålder, prediktiv validitet för mätinstrument för fallrisk, effekterna av en RCT-studie med en Case mangementintervention för sköra hemmaboende äldre personer avseende fall och fallskador och en intervjustudie av äldre personers upplevelse av att leva med kronisk yrsel. Idag inriktas min forskning mot palliativ vård; fysioterapeuters arbetssätt inom palliativ vård, önskemål och prioriteringar hos patienter inom speciliserad palliativ vård, och kvalitetsindikatorer och mätinstrument inom palliativ vård. Jag arbetar också i ett forskningsprojekt som utvärderar rehabilitering efter primär bröstcancerkirurgi.

Senaste forskningsoutput

Beck, I., Ulrika Olsson Möller, Marlene Malmström, Klarare, A., Samuelsson, H., Lundh Hagelin, C., Birgit Rasmussen & Carl Johan Fürst, 2017 sep 11, I : BMC Palliative Care. 16, 1, 49

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)