Valéria Molnár

Professor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier

Forskning

Min forskning inriktar sig på sambandet mellan språkets form och språkets funktion. Jag är framför allt intresserad av informationsstruktur, både ur ett allmänteoretiskt och ett kontrastivt perspektiv. Struktureringen av “gammal” och “ny” information styrs nämligen inte bara av universella kognitiva och pragmatiska principer utan påverkas också av olika språks grammatiska mönster. IS-forskningen kräver följaktligen en helheltssyn på språket, inkluderande den pragmatiska, semantiska men även den syntaktiska och fonologiska dimensionen.

I min avhandling utvecklade jag de teoretiska ramarna för undersökningen av informationsstruktur och koncentrerade mig på analysen av tyskans och ungerskans system. Mellan 1995-1999 var jag forskningsledare för ett NOS-H finansierat forskningsprojekt där jämförelsen av olika germanska och finsk-ugriska språk stod i centrum. I miina senare arbeten ägnade jag mig åt vidareutvecklandet av informationsstrukturteorin kombinerat med kontrastiva och typologiskt inriktade undersökningar av olika informationstrukturellt relevanta syntaktiska foch fonologiska fenomen i ett större antal språk. Bandet "Architecture of focus" (publicerat på förlaget De Gruyter år 2006) och den nya planerade publikationen "Architecture of Topic" (med utgivning på förlaget De Gruyter år 2019) innehåller en rad internationellt relevanta arbeten inom forksningsfältet informationstruktur.

Mitt stora intresse för olika språk och kontrastiva resp. typologiska frågeställningar manisfesteras även i min forskning kring olika verbala kategorier. Jag har publicerat flera artiklar om aspekt och diates-problematiken och planerar ett omfattande historiskt-typologiskt orienterat projekt om passiv.

 

Senaste forskningsoutput

Brandtler, J. & Valéria Molnár 2016 Inner-sentential propositional pro-forms: syntactic properties and interpretative effects . Schwabe, K., Meinunger, A. & Frey, W. (red.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 241-270 (Linguistik Aktuell/Linguistics Today (LA); vol. 232)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Valéria Molnár 2015 Visionen und Illusionen. Grub, F. T. & Pettersson-Ängsal, M. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 167-196

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Valéria Molnár 2015 Approaches to Hungarian. Dékány, É., É. Kiss, K. & Surányi, B. (red.). John Benjamins Publishing Company, Vol. 14, s. 209-244

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (38)