Vivek Kumar Sundriyal

knuten till universitetet, Forskarstuderande, , ,

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Entreprenörskap