Vivek Kumar Sundriyal

knuten till universitetet, Forskarstuderande, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, , ,

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Entreprenörskap