1700-talets svenska begravningspoesi i ny belysning

Projekt: Forskning

Beskrivning

Finansieras av Vetenskapsrådet (Swedish Research Council)
StatusPågående
Effective start/end date2018/01/012021/12/31

Participants