Det antika Hermione – Ett dolt stadslandskap

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet utgör ett samarbetet mellan de arkeologiska myndigheterna i Argolid (Grekland) och Svenska Institutet i Athen, med medverkan av forskare från Lunds Universitet. Projektet syftar till att kartlägga och dokumentera såväl synliga som nyligen utgrävda arkeologiska lämningar i ett enhetligt tredimensionell GIS (Geografiskt Informationssystem). Detta material kommer att ligga till grund för separata studier kring stadens urbana, demografiska och sociala utveckling. Fältarbetet inleddes sommaren 2015 med olika förstudier och utprovning av dokumentationsmetoder (laserscanning, GPS). Fokus låg på vad som förmodas vara lämningarna efter Demeter Chthonias tempel och dess omgivning. Även stadens stadsmur och nekropol (gravplats) studerades. Under den följande kampanjen (2016) fortsatte undersökningarna av templet och stadens stadsmur samtidigt som delar av nekropolen grävdes ut.
StatusPågående
Effective start/end date2015/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterade aktiviteter

Henrik Gerding (Talare)
2016 feb 16

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Visa alla (1)