Det antika Hermione – Ett dolt stadslandskap

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Antikvetenskap

Nyckelord

  • Hermione

Beskrivning

Projektet utgör ett samarbetet mellan de arkeologiska myndigheterna i Argolis (Grekland) och Svenska Institutet i Athen, med medverkan av forskare från Lunds Universitet. Projektet syftar till att kartlägga och dokumentera såväl synliga som nyligen utgrävda arkeologiska lämningar i ett enhetligt tredimensionell GIS (Geografiskt Informationssystem). Detta material kommer att ligga till grund för separata studier kring stadens urbana, demografiska och sociala utveckling. Fältarbetet inleddes sommaren 2015 med olika förstudier och utprovning av dokumentationsmetoder (laserscanning, GPS). Fokus låg på vad som förmodas vara lämningarna efter Demeter Chthonias tempel och dess omgivning. Även stadens stadsmur och nekropol (gravplats) studerades. Under efterföljande kampanjer (2016, 2017) fortsatte undersökningarna av templet och stadens stadsmur samtidigt som delar av nekropolen grävdes ut.
StatusPågående
Effective start/end date2015/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterade aktiviteter

Henrik Gerding (medlem av programkommitté)
2017 apr 28

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangDeltagande i workshop, seminarium, kurs

Henrik Gerding (Talare)
2017 apr 28

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Jenny Wallensten (presentatör), Henrik Gerding (presentatör)
2015 nov 19

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (4)