Det antika Hermione – Ett dolt stadslandskap

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Nyckelord

  • Hermione

Beskrivning

Projektet utgör ett samarbetet mellan de arkeologiska myndigheterna i Argolis (Grekland) och Svenska Institutet i Athen, med medverkan av forskare från Lunds Universitet. Projektet syftar till att kartlägga och dokumentera såväl synliga som nyligen utgrävda arkeologiska lämningar i ett enhetligt tredimensionell GIS (Geografiskt Informationssystem). Detta material kommer att ligga till grund för separata studier kring stadens urbana, demografiska och sociala utveckling. Fältarbetet inleddes sommaren 2015 med olika förstudier och utprovning av dokumentationsmetoder (laserscanning, GPS). Fokus låg på vad som förmodas vara lämningarna efter Demeter Chthonias tempel och dess omgivning. Även stadens stadsmur och nekropol (gravplats) studerades. Under efterföljande kampanjer (2016, 2017) fortsatte undersökningarna av templet och stadens stadsmur samtidigt som delar av nekropolen grävdes ut.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterade aktiviteter

Henrik Gerding (medlem av programkommitté)
2017 apr 28

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Henrik Gerding (Talare)
2017 apr 28

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Henrik Gerding (Talare)
2016 feb 16

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Visa alla (4)