Forna texter på forna språk - kärnbränsleavfall och framtida kunskap

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet (som finansieras av Svensk kärnbränslehantering AB) behandlar vad studiet av antika texter och språk kan lära oss om bevarande av information över mycket lång tid - något som är av vital betydelse för frågan om hantering av kärnavfall, där livsviktig information måste hållas tillgänglig i tusentals år.
StatusSlutfört
Effective start/end date2013/01/012014/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ola Wikander 2015 I : Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund. s. 109-124

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)