Breaking into sign language: the role of input and individual differences

Projekt: NätverkInternationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Nyckelord

Beskrivning

Although much is known about how adults learn a second spoken language, very little research has focused on how they learn a sign language. In this project we investigate how hearing adults "break into" a language that seems starkly different in form to their first. We investigate how the input (i.e. the signs that learners see) and learners' individual cognitive differences contribute to the initial stages of learning. By focusing on both production and comprehension, and combining naturalistic but controlled input with experimental cross-sectional and longitudinal methods, we address questions of theoretical and applied importance in this novel research area.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi vet en del om hur vuxna lär sig ett nytt talat språk, men vi vet nästan ingenting om hur man lär sig ett teckenspråk (som används av döva). Vi vet inte om det går till på samma sätt som när man lär sig ett annat talat språk, och om man använder samma principer. Projektet försöker förstå om all mänsklig språkinlärning fungerar på samma sätt oavsett hur det språk som skall läras in ser ut.
Teckenspråk tycks vid första anblicken radikalt annorlunda från talade språk eftersom de produceras med händer och ansikte, inte med röst och ljud. Det här projektet fokuserar på hur hörande personer bryter sig in i ett tecknenspråk och ställer frågor som: Hur identifierar man "ord" när dessa förekommer i flöden av handrörelser? Använder man kunskap om gester som en "nyckel"? Spelar ikonicitet någon roll, d.v.s. den grad i vilken ett tecken liknar det som avbildas? Vi undersöker också vilken roll individuella förutsättningar spelar för de tidigaste skedena av inlärning. Projektet studerar både hur inlärare producerar och förstår teckenspråk i olika experiment.
StatusEj startat
Gällande start-/slutdatum2019/04/012022/03/31

Participants

  • Marshall, Chloe - LocalizedString(id=52322851, text={sv_SE=University College London, en_GB=University College London}) (PI)
  • Janke, Vikki - LocalizedString(id=52315684, text={sv_SE=University of Kent, en_GB=University of Kent}) (CoI)
  • Marianne Gullberg - Allmän språkvetenskap (CoI)

Related projects

(Företrädare)

Marianne Gullberg, Peer Christensen & Azize Günes

2013/01/012017/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Marianne Gullberg (Inbjuden talare)
2018 nov 152018 nov 16

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Marianne Gullberg (Inbjuden talare), Chloe Marshall (Inbjuden talare)
2017 okt 26

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Marianne Gullberg (Inbjuden talare)
2017 apr 27

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (3)