Kausalitet på social nivå

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Populärvetenskaplig beskrivning

Att det finns kausalitet på social nivå förefaller självklart. Om t.ex. en person upptar en socialt definierad roll (som statsminister, domare eller VD) tycks personen erhålla nya kausala förmågor genom den samhälleliga makt som följer med rollen. Likaså tycks grupper och sociala strukturer ha kausal kraft att påverka individer. Ändå är det långt ifrån självklart hur social kausalitet ska förstås, och hur den alls är möjlig. Social kausalitet passar nämligen dåligt in i den gängse filosofiska förståelsen av kausalitet. Inom nutida filosofi antas t.ex. kausala förmågor ofta vara intrinsikala egenskaper. Egenskaper som att vara statsminister, domare eller VD är istället socialt grundade och därmed extrinsikala egenskaper. Därtill är moderna filosofer ofta skeptiska mot föreställningar om orsakande som går från makro- till mikro-nivå, så kallad nedåtriktad kausalitet. Eftersom dessa filosofer menar att den fundamentala fysiska nivån är kausalt sluten och att alla högre nivåer supervenierar (beror på) den fysiska nivån, finns det enligt dem ingen plats för nedåtriktad kausalitet. Grupp-påverkan på social nivå tycks emellertid vara ett exempel på just detta. Den intressanta frågan är således om de moderna filosofiska teorierna och argumenten visar att förment social kausalitet inte är reell eller om det snarare är så att beläggen för social kausalitet är så pass robusta att de visar att det är de nutida filosofiska teorierna om kausalitet som behöver revideras. I projektet kommer jag att undersöka dessa angelägna frågor med avstamp från min tidigare (VR-finansierade) forskning om reducerbarheten av social-ontologiska objekt och mina studier av dispositionella egenskaper (krafter).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Tobias Hansson Wahlberg 2018 mar 23 I : Synthese. s. 1-21 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Hansson Wahlberg 2017 I : Metaphysica. 18, 1, s. 107-125

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Hansson Wahlberg 2017 I : Synthese.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)