Karakterisering av nya supertunga grundämnen

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Nyckelord

Beskrivning

What are the heaviest elements that can exist in nature? Does another ‘island of stability’ exist beyond uranium, and where exactly is it located on the chart of atomic nuclei?
Building on a recent proof-of-principle experiment led by Lund University physicists, breakthrough in answering these fundamental questions is expected by close interplay between nuclear structure theory and experiment. New computer-intensive theoretical approaches are proposed, which fully account for time dependency, and hence dynamics. The predictions will guide us towards the most promising experiments, in which a world-leading Swedish ‘spectroscopy station’ will be used. This set-up employs novel concepts and technologies for compact high-resolution germanium detectors with unprecedentedly high detection efficiencies and precision. Our aim is to develop, construct and maintain the world’s best decay spectroscopy set-up to herald a new era of direct access to the nuclear structure of the heaviest man-made atomic nuclei on Earth, as well as fingerprinting their atomic number. The experimental findings will be fed back to the theory, which will ultimately define the location of the island of stability as well as the lifetimes of the atomic nuclei forming the island.
The international scene for this project was set spring 2016 at the Nobel Symposium on the Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vilka är de tyngsta grundämnen som kan finnas i naturen? Finns det stabila grundämnen bortom uran, och var exakt på nuklidkartan? Utgående från ett banbrytande experiment lett av fysiker från Lunds universitet och genom ett nära samspel mellan teori och experiment har vi nu möjlighet att besvara dessa grundläggande frågor. Naturen sätter gränser för hur tungt ett grundämne kan bli genom att protonerna i atomkärnan repelleras mer än vad den starka kraften kan binda ihop. Kvantmekaniska beräkningar anger dock att vissa kombinationer av neutron- och protontal kan bli extra stabila, vilket möjliggör existensen av en stabil ö av supertunga grundämnen. Precisa beräkningar för dessa system med nära 300 partiklar som växelverkar med varandra är extremt komplicerade. Därför är experimentell spektroskopisk information avgörande för förståelsen.
I projektet LUNDIUM kommer vi att använda oss av nya avancerade teoretiska metoder för att förutsäga och beskriva både grundämnenas inre struktur och deras sönderfallsegenskaper. Dessa förutsägelser kommer att vägleda oss mot de mest lovande experimenten, där ett nytt unikt instrument för spektroskopi kommer att användas. De nya experimentella resultaten kommer i sin tur att vägleda teorin, vilket slutligen kommer att definiera platsen för ‘stabilitetsön’ och livslängderna för de atomkärnor som bildar ön.
Vetskapen om hur ett spektrum ser ut i en av dessa atomkärnor sätter nämligen kraftiga begränsningar för teorin, vilket gör det möjligt att erhålla en teoretisk förståelse för hela denna regionen av nuklidkartan. Bara med sådan teoretisk förståelse kan man avgöra vilka av dessa atomkärnor som lever tillräckligt länge för att man ska kunna studera deras kemi, undersöka vilken roll dessa tunga grundämnen spelar i astrofysikaliska processer – samt att drömma om framtida tillämpningar av deras egenskaper.
Det experimentella upplägget använder ett helt nytt koncept och för kompakta högupplösande germaniumdetektorermed utomordentligt hög detektionsgrad och precision. Vårt mål är att utveckla, bygga och underhålla världens bästa mätinstrument för sönderfallsspektroskopi med intentionen att inleda en ny era av direkt tillgång till kärnstrukturen hos de tyngsta konstgjorda atomkärnorna på jorden, inklusive den karakteristiska strålningen som avslöjar deras atomnummer.
Projektet inleddes våren 2016 med ett Nobelsymposium på temat: Kemin och fysiken hos tunga och supertunga grundämnen.
AkronymChaSE Lundium
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/012020/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
  • Helmholtz Institute Mainz
  • University of Mainz

Participants

Related projects

Christian Lorenz, Dirk Rudolph, Luis Sarmiento Pico & Pavel Golubev

2015/04/012019/01/31

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

(Företrädare)

Dirk Rudolph, Claes Fahlander, Pavel Golubev, Luis Sarmiento Pico, Anton Såmark-Roth, Christian Lorenz, Natasa Lalovic, Natasa Lalovic, Ulrika Forsberg, Ulrika Forsberg, Jnaneswari Gellanki, Robert Hoischen, Emma Johansson, Lise-Lotte Andersson, Rickard du Rietz, Jörgen Ekman & Corina Andreoiu

Swedish Research Council

2002/01/012021/12/31

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Visa alla (3)

Relaterad forskningsoutput

Clark, R. M. & Dirk Rudolph, 2018 feb 26, I : Physical Review C. 97, 2, 6 s., 024333

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lorenz, C. , Sarmiento, L. G. , Rudolph, D. , Ward, D. E. , Block, M. , Heßberger, F. P. , Ackermann, D. , Andersson, L. L. , Cortés, M. L. , Droese, C. , Dworschak, M. , Eibach, M. , Forsberg, U. , Golubev, P. , Hoischen, R. , Kojouharov, I. , Khuyagbaatar, J. , Nesterenko, D. , Ragnarsson, I. , Schaffner, H. & 3 andra Schweikhard, L., Stolze, S. & Wenzl, J., 2017 sep 18, I : Physical Review C. 96, 3, 12 s., 034315

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ch. Lorenz, Luis Sarmiento, Dirk Rudolph & Block, M., 2017, The 26th International Nuclear Physics Conference. Trieste: Proceedings of Science, Vol. (INPC2016), 9 s. 073

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (10)

Relaterade aktiviteter

Dirk Rudolph (Inbjuden talare)
2017 okt 16

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Dirk Rudolph (medlem av programkommitté)
2017 okt 82017 okt 11

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Christian Lorenz (Talare)
2017 jun 27

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (13)