Kohesion hörs och syns: En tvärspråklig studie av gestartikulation i sammanhängande diskurs

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Språkanvändning är en kroppslig företeelse. De företeelser och händelser vi talar om förkroppsligar vi samtidigt i våra gester. Denna studie undersöker närmare hur gester bidrar till att göra diskurs sammanhängande. Vi fokuserar på återkommande gestuella drag i olika syntaktiska strukturer, i olika genrer (berättelser, instruktioner), och i två olika språk (nederländska, italienska).
StatusSlutfört
Effective start/end date2015/01/012016/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Emanuela Campisi (talare), Marianne Gullberg (presentatör)
2017 jun 212017 jun 23

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

Marianne Gullberg (huvudtalare)
2017 apr 192017 apr 21

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

Emanuela Campisi (talare), Marianne Gullberg (presentatör)
2017 mar 302017 mar 31

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

Visa alla (9)