Vetenskapsmannens konturer - identitetsformering kring kategorin vetenskapsman under 1800-talets första hälft

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur vetenskapsmannen uppstod i Sverige under 1800-talets första hälft. Generellt brukar vetenskapliga nyckelpersoner genom historien som Galilei, Newton och Linné benämnas "vetenskapsmän". Själva ordet vetenskapsman är dock yngre än dessa. Ordet "vetenskapsman" upptogs i svenskt lexikon för första gången 1853 men var i bruk några decennier innan dess.

Genom att studera olika sorters källmaterial som ex hyllningstal, en statyinvigning och infekterade tjänstetillsättningar vid universiteten, spårar jag hur vetenskapsmannen kom att utvecklas till en identitet. Några av de frågor jag intresserar mig för är, vad krävdes för att betraktas som vetenskapsman under 1800-talets första hälft? Vilka var de grupper som gav erkännande? Vilka förväntningar ställde samtiden på vetenskapsmannen i allmänhet och specifika vetenskapsmän i synnerhet?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/09/01 → …

Participants