Styrdokumentstudien

Projekt: Forskning

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • folkbibliotek, styrdokument, folkbiblioteksutveckling

Beskrivning

Vi avser i en studie undersöka hur man på folkbibliotek arbetar med några av de i den nya regionala kulturplanen prioriterade verksamhetsområdena för att nå kunskap om det finns konflikter mellan de lokala, regionala och nationella kulturpolitiska nivåerna och i så fall hur folkbiblioteken hanterar dem både strategiskt och i den dagliga verksamheten
• Hur förstås lokal tillgänglighet i en digital samtid, särskilt med fokus på mångspråk och bibliotekens förutsättningar att möta en heterogen användargrupp och dess olika behov av kultur och information?
• Hur arbetar man för att vara en lokal mötesplats och en del i en kulturell samhällelig infrastruktur som sträcker sig ut över nationsgränser?
• Vad innebär dessa verksamhetsområden för bibliotekens prioriteringar och verksamheter?
Studien är en kvalitativ undersökning som görs i fem kommuner inom Region Skåne.
StatusPågående
Effective start/end date2016/01/012018/09/01

Samarbetspartner

Participants

Relaterade aktiviteter

Hanna Carlsson (Inbjuden talare), Johanna Rivano Eckerdal (Inbjuden talare)
2016 dec 1

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Hanna Carlsson (Inbjuden talare), Johanna Rivano Eckerdal (medverkande)
2017 okt 23

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Hanna Carlsson (presentatör), Johanna Rivano Eckerdal (medverkande)
2017 aug 232017 aug 25

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (3)