Lånekulturer - en etnologisk studie av pengar, makt och tillit

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att initiera forskning kring samtida lånekulturer i Sverige.Vilka sociala och kulturella meningssammanhang skapas ur praktiker, normer och värderingar kring lån av pengar? Hur ser den 'ideala' låntagaren ut? Hur mycket, och till vad, anses det allmänt accepterat att låna? Hur påverkas tillit och maktrelationer mellan två parter som har en gemensam lånerelation?

Projektets syfte är att initiera forskning kring samtida lånekulturer i Sverige.Vilka sociala och kulturella meningssammanhang skapas ur praktiker, normer och värderingar kring lån av pengar? Hur ser den 'ideala' låntagaren ut? Hur mycket, och till vad, anses det allmänt accepterat att låna? Hur påverkas tillit och maktrelationer mellan två parter som har en gemensam lånerelation?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012017/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Karin Salomonsson (red.) 2018 maj 30 Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 236 s. (Lund studies in arts and cultural sciences; vol. 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Karin Salomonsson (Roll ej angiven)
2017 nov 14

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (1)