Lånekulturer - en etnologisk studie av pengar, makt och tillit

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att initiera forskning kring samtida lånekulturer i Sverige.Vilka sociala och kulturella meningssammanhang skapas ur praktiker, normer och värderingar kring lån av pengar? Hur ser den 'ideala' låntagaren ut? Hur mycket, och till vad, anses det allmänt accepterat att låna? Hur påverkas tillit och maktrelationer mellan två parter som har en gemensam lånerelation?

Projektets syfte är att initiera forskning kring samtida lånekulturer i Sverige.Vilka sociala och kulturella meningssammanhang skapas ur praktiker, normer och värderingar kring lån av pengar? Hur ser den 'ideala' låntagaren ut? Hur mycket, och till vad, anses det allmänt accepterat att låna? Hur påverkas tillit och maktrelationer mellan två parter som har en gemensam lånerelation?
StatusPågående
Effective start/end date2015/01/012017/12/31

Participants