Danska och svenska – från grannspråk till främmande språk?

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Humaniora

Nyckelord

  • danska och svenska, grannspråksförståelse, grannspråk, främmandespråk, språkförståelseundersökning, gymnaiseungdomar, Öresundsregionen

Beskrivning

Projektet bygger på en undersökning av språkförståelsen hos svenska och danska gymnasieungdomar i Öresundsregionen och utmynnar i en problematisering av grannspråksbegreppet ur ett pragmatiskt perspektiv.
Short titleFrån grannspråk till främmande språk
StatusSlutfört
Effective start/end date2011/02/012013/11/30

Participants