Den sociala betydelsen av äldre skogsägares förtrogenhetskunskaper

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

StatusPågående
Effective start/end date2016/10/012018/09/30

Participants