Educating the totalitarian subject

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Till sina väsen var både bolsjevismen och dess nazistiska motpol i Tyskland revolutionära rörelser, som i grunden syftade till att omskaka sin mänskliga subjekt. Liksom tidigare revolutionära rörelse sökte båda rörelserna att fånga den unga generation och samla den kring sina ideologier och mål.Båda ideologier grundade sina prediktioner på det förflutna, och skolans historieämne
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012012/12/31

Participants