Utvärdering av föräldrabaserade interventioner riktade till barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projekt: UppdragsforskningForskning i universitetssjukvården

StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Department of psychology, University of Gothenburg
  • Region Skåne
  • Socialstyrelsen / Swedish National Board of Health and Welfare
  • Malmö University

Participants

  • Gisela Priebe - Institutionen för psykologi (Forskare)
  • Axberg, Ulf - LocalizedString(id=52920166, text={en_GB=Department of psychology, University of Gothenburg}) (Forskare)
  • Wirehag, Lina - LocalizedString(id=52920166, text={en_GB=Department of psychology, University of Gothenburg}) (Forskare)
  • Afzelius, Maria - LocalizedString(id=52322680, text={sv_SE=Malmö University, en_GB=Malmö University}) (Forskare)