Filmmusikupplevelse och experimentella metoder

Projekt: Forskning

Beskrivning

Detta projekt undersöker möjligheterna att använda psykofysiologiska och neurovetenskapliga empiriska metoder för att studera åskådarens upplevelse av audiovisuellt berättande, främst fiktionsfilm. Till exempel används ögonrörelsemätningar för att se om och hur uppmärksamheten förändras vid olika ljudmiljöer till samma filmscener eller hur åskådarens upplevelse förändras av skiftande samspel mellan film och musik.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt undersöker möjligheterna att använda psykofysiologiska och neurovetenskapliga empiriska metoder för att studera åskådarens upplevelse av audiovisuellt berättande, främst fiktionsfilm. Till exempel används ögonrörelsemätningar för att se om och hur uppmärksamheten förändras vid olika ljudmiljöer till samma filmscener eller hur åskådarens upplevelse förändras av skiftande samspel mellan film och musik.
StatusPågående
Effective start/end date2016/01/012018/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Ann-Kristin Wallengren (Talare)
2016 apr 27

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (1)