Från vanart till rättighetsaktör. Historiska och samtida klassificeringar av psykisk ohälsa bland barn och unga i samhällsvård

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projekt finansierat av Statens institutionsstyrelse om svenska klassificeringar av och diskurser om barns psykiska ohälsa över tid tillsammans med Susanna Johansson (projektledare) och Ulrika Levander vid Socialhögskolan, LU.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/012019/06/30

Participants