Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Audit Society, Civil Society Organizations, Accounting, Granskningssamhälle, utvärdering, kvalitetsredovisning, redovisning, Ideella organisationer, civilsamhälle, idéburna organisationer, ideell sektor, tredje sektorn

Beskrivning

Syftet med detta projekt är att utforska de strategier organisationer med social inriktning i det civila samhället utvecklar på grund av det ökade trycket att anpassa sig efter utvärderings- och granskningspraktiker såsom de tillämpas inom organisering av välfärdsinsatser idag. Ett ledmotiv i forskning i ämnet är nyinstitutionell teori: begreppet isomorfism, dvs. organisatorisk likriktning. De risker som isomorfism innebär för organisationens värdeintegritet präglar en stor del av forskningen. Forskning visar samtidigt på att det finns variationer i hur CSOs svarar på utvärderingskrav. Likriktning kan inte tas för given. Därför är syftet mer precist att identifiera inom- och utomorganisatoriska förhållandens roll i formandet av de förhandlingar, översättningar och svar som ges på granskningssamhällets krav.

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur påverkas ideella organisationer av krav på granskning och utvärdering?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012017/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Stig Linde, Malin Arvidson & Roberto Scaramuzzino 2018 jun 14 61 s. (RESEARCH REPORTS IN SOCIAL WORK ; vol. 2018, nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Malin Arvidson & Stig Linde 2017 Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner. Linde, S. & Scaramuzzino, R. (red.). Studentlitteratur, s. 101-121 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Stig Linde (presentatör), Malin Arvidson (presentatör)
2017 nov 24

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Stig Linde (föreläsare), Malin Arvidson (föreläsare)
2017 nov 9

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Stig Linde (presentatör), Malin Arvidson (presentatör)
2017 okt 20

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (5)