Mänskliga rättigheter i gymnasieskolan

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt avhandlingsprojektet syftar till att ge kännedom om den svenska gymnasieskolans undervisning om mänskliga rättigheter. Jag undersöker skolan som institutionell rättighetsaktör och hur mänskliga rättigheter beskrivs, förstås och förmedlas i läroplaner, läromedel och andra typer av undervisningsmaterial, samt av lärare och elever själva.
StatusPågående
Effective start/end date2014/09/012018/12/31

Participants