Sökning i en digital vardag

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt avhandlingsprojekt belyser ungdomars användning av sökmotorer i vardagen. Syftet är att undersöka hur unga, årskurs 7-9, ger mening åt informationssökning och källkritik i en digital kontext. Projektet utgår ifrån ett kulturanalytiskt perspektiv där den socio-kulturella kontexten, gällande informationssökning, tillskivs mening.
StatusPågående
Effective start/end date2014/09/012018/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Olof Sundin, Jutta Haider, Cecilia Andersson, Hanna Carlsson & Sara Kjellberg 2017 feb I : Journal of Documentation. 73, 2, s. 224-243 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)