Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2017
  2. Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services

    Till Koglin 2017 2017:3 red. Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 26 s.

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  3. 2016