Tvärvetenskapligt pedagogiskt nätverk

Projekt: NätverkInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Lantbruksvetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Nyckelord

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012018/12/31

Participants