KAW Aladin - Advanced non-intrusive laser diagnostics in high temperature environments

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik
StatusPågående
Effective start/end date2014/01/012018/12/31

Participants