Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Beskrivning

Analys och utvärdering av formell och informell styrning för att stärka kollektivtrafikens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem, med fokus på teknisk utveckling och förnybara drivmedel.
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants

Related projects

(Företrädare)

Jens Portinson Hylander, Malin Aldenius, Jane Summerton, Jamil Khan, Fredrik Pettersson & Robert Hrelja

2015/08/152020/08/15

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Visa alla (1)