Kommunikativa organisationer: Kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer

Projekt: Forskning

Beskrivning

Organisationer lägger allt mer pengar på kommunikation. Enligt branschföreningarna PRECIS och Sveriges Kommunikatörer var den totala kommunikationsinvesteringen i Sverige 2011 38 miljarder kronor. Det satsas alltså stora resurser på intern och extern kommunikation, t.ex. genom corporate branding, kriskommunikation, förändringskommunikation, opinionsbildning och CSR. Kommunikation antas vara avgörande för att skapa och bibehålla förtroende i relation till olika intressenter, för organisatorisk effektivitet, organisationsutveckling och image. Trots detta finns alltför lite forskning dels om vilka kommunikativa faktorer som driver värde för organisationer, dels hur strategisk kommunikation bör bedrivas och organisareras för att skapa bästa möjliga värde. I många organisationer finns också en osäkerhet om det finns tillräckligt tydliga mål för kommunikationen och hur man kan styra med hjälp av kommunikation.
Målet med detta forskningsprojekt är att råda bot på denna brist på kunskap och bidra med nya kunskaper om kommunikationens betydelse för organisationer. Våren 2014 inleds det största forskningsprojektet någonsin med fokus på Kommunikativa organisationer: Kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer.

Populärvetenskaplig beskrivning

Organisationer lägger allt mer pengar på kommunikation. Enligt branschföreningarna PRECIS och Sveriges Kommunikatörer var den totala kommunikationsinvesteringen i Sverige 2011 38 miljarder kronor. Det satsas alltså stora resurser på intern och extern kommunikation, t.ex. genom corporate branding, kriskommunikation, förändringskommunikation, opinionsbildning och CSR. Kommunikation antas vara avgörande för att skapa och bibehålla förtroende i relation till olika intressenter, för organisatorisk effektivitet, organisationsutveckling och image. Trots detta finns alltför lite forskning dels om vilka kommunikativa faktorer som driver värde för organisationer, dels hur strategisk kommunikation bör bedrivas och organisareras för att skapa bästa möjliga värde. I många organisationer finns också en osäkerhet om det finns tillräckligt tydliga mål för kommunikationen och hur man kan styra med hjälp av kommunikation.
Målet med detta forskningsprojekt är att råda bot på denna brist på kunskap och bidra med nya kunskaper om kommunikationens betydelse för organisationer. Våren 2014 inleds det största forskningsprojektet någonsin med fokus på Kommunikativa organisationer: Kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer.
Kort titelCommunicative Organizations
AkronymCOP
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/012018/12/31

Participants