Lån, makt och moral. En etnologisk studie av lånandets sociala och kulturella betydelser i delningsekonomin och kreditsanhället

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Humaniora

Nyckelord

  • lån, delningsekonomi, kreditsamhälle, makt, normer, lånekultur

Beskrivning

Delningsekonomi och kreditsamhälle är flitigt använda uttryck i dagens ekonomiska debatt. De utgör ramen för denna studie av låneverksamhet, eftersom lån och lånande är en så central ingrediens i bägge. I delningsekonomin är lånande önskvärt och oproblematiskt, i kreditsamhället ett nödvändigt ont. I massmedia och sociala medier är skildringar av lånande ofta färgade av starka åsikter och upprörda känslor. Detta säger oss att lån av olika slag är kulturellt brännbara zoner, som pekar ut social kategorisering, makt och moral kring pengar, ägande, rättvisa och tilldelade handlingsutrymmen i samhället. Projektets syfte är att öka förståelsen för och kunskapen om de kulturella meningssammanhang och sociala praktiker som omgärdar lån av pengar och materiella ting i dåtidens, samtidens och framtidens Sverige.

Genom att undersöka hur lån diskursivt berättas, men också uppförs, materialiseras och förkroppsligas, vill jag granska hur 1900-talets vardag format - och formats av - föreställningar, normer och känslor kring kreditrelationer och lån av föremål, hur sociala relationer och nätverk av tillit och beroende har påverkats av lånepraktiker samt hur skillnader i synen på lån kan kopplas till intersektionella identitetsskapande faktorer som genus, ålder, klassbakgrund, etnicitet etc?

Insamling av intervjuer, frågelistsvar och utdrag från digitala diskussionsforum, liksom äldre folkminnen och arkivmaterial, kommer att utgöra basen i det empiriska materialet.
StatusPågående
Effective start/end date2017/01/012019/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Karin Salomonsson (red.) 2017 Lunds universitet. (Lund Studies in arts and Cultural Sciences)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Karin Salomonsson 2017 Mitt och ditt: En bok om ägandets kulturella betydelse. Salomonsson, K. (red.). Department of European Ethnology, Lund University, (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)

Relaterade aktiviteter

Karin Salomonsson (Roll ej angiven)
2017 jun 21

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

Karin Salomonsson (Roll ej angiven)
2017 mar 26

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

Karin Salomonsson (Roll ej angiven)
2017 mar 152017 mar 16

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

Visa alla (7)