Muntlig språkfärdighet i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext

Projekt: ForskningSamarbete med skolor

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan . Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid. Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001) Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras
via skolan.
AcronymTAL
StatusPågående
Effective start/end date2016/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Jonas Granfeldt, Bardel, C., Erickson, G., Susan Sayehli, Malin Ågren & Österberg, R. 2016 maj 1 LMS - Lingua, 2, s. 1 6 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Jonas Granfelt (organisatör), Malin Ågren (organisatör), Susan Sayehli (Roll ej angiven), Gudrun Erickson (organisatör), Camilla Bardel (organisatör), Rakel Österberg (organisatör)
2016 dec 12

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangOrganisation av konferens

Visa alla (1)