Lund University Child Centered Care

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Omvårdnad

Nyckelord

Beskrivning

En av de mest centrala utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, nationellt och internationellt, är att hantera de stigande behov av vård som ett ökande antal barn med långvarig sjukdom beräknas medföra. För att möta dessa komplexa och många gånger kostsamma utmaningar kommer vi att öka integrationen av nya forskningsresultat till praktisk verksamhet och öka möjligheter för forskning och kommunikation för seniora och juniora forskare inom barncentrerad vård nationellt och internationellt. Vi fokuserar speciellt på familjestöd och familjecentrerad vård inom två forskningsområden: (I) Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja sårbara föräldrar och barn, och (II) Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom.
För att påskynda utbytet av kunskap om barncentrerad vård mellan seniora och juniora forskare, praktisk verksamhet och beslutsfattare kommer vi att till de traditionella sätten att sprida forskning lägga till;

A. Högkvalitativa, interdisciplinära och interaktiva internet-baserade plattformar som är tillgängliga som digitala arenor. Detta innebär ökade möjligheter för kommunikation genom:

- produktion and distribution av forskningsbaserad, användarvänligt utbildningsmaterial för familjer, praktisk verksamhet, lärare, forskare och beslutsfattare

- möjlighet för ge barn och föräldrar en röst i forskningsprocesser

- underlätta och öka möjligheter för internationell forskning

- öka personalens kapacitet genom nätbaserad utbildning

- dela kunskap med föräldrar och kulturella föreningar

- produktion av elektroniska nyhetsbrev med lättillgänglig information om nya forskningsresultat

- utveckling av öppna nätbaserade kurser (massive open online courses (MOOC))

B. Flerprofessionell utbildning för personal som möter barn med symptom på irritabilitet, gråt och sömnsvårigheter.

C. Forskarutbildningskurs inom komplexa interventioner inom barn hälso- och sjukvård.

D. Nationell konferens med fokus på forskning med barn och familjer
Kort titelLUC3
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/01/01 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Coyne, I., Inger Hallström & Söderbäck, M. 2016 dec I : Journal of Child Health Care. 20, 4, s. 494-502

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)