Målinriktad informationsspridning till olika besökargrupper i Helsingborg

Projekt: Forskning

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Social och ekonomisk geografi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Participants