Att hantera överflöd: strategier och praktiker

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta tvärvetenskapliga projekt studerar hur människor och institutioner hanterar överflöd - av information, konsumtion, valmöjligheter.Projektansvarig Barbara Czarniawska, Gbg. Min delstudie ser på hur människor i vardagen skapar strategier för att hantera ett accelererande inflöde av ting, mediebudskap, aktiviteter och valmöjligheter, från rutinisering till glömska.

Det här är bara för mycket! Det sägs ofta att vi lever i en tid då vi översköljs av varor, information och valmöjligheter. Detta projekt ser på hur begrepp som överflöd eller dess motsats knapphet används och fungerar i olika situationer. När, var, hur och för vem blir det för mycket och av vad? Genom att jämföra nuet med tidigare historiska epoker undersöks både hur människor tänker i termer av överflöd och hur man hanterar det.

Mitt delprojekt arbetar med hemmet som ram. Hur lär sig människor i olika generationer hantera inflödet av ting, aktiviteter, idéer och information. Hur utvecklas tekniker för att rutinisera eller kombinera aktiviteter? Hur lagrar vi överflödet på hårddiskar eller i källare? Hur lär vi oss glömma eller ignorera delar av detta överflöd och hur försöker vi göra oss av med somligt?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012017/12/31

Participants