Måltiden i upplevelseekonomin - en studie av måltidsordningen i svenska hem

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar i måltidsordningen i svenska hem. Förändringarna berör samtliga delar av måltidskedjan, från inköp till själva måltiden. Etnologisk forskning i Sverige har tidigare visat på det fruktbara i att via måltiden få perspektiv på både bondesamhället och industrisamhället, och detta projekt vill göra en motsvarande studie av nutiden

De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar i måltidsordningen i svenska hem. Förändringarna berör samtliga delar av måltidskedjan, från inköp till själva måltiden. Etnologisk forskning i Sverige har tidigare visat på det fruktbara i att via måltiden få perspektiv på både bondesamhället och industrisamhället, men det saknas en sammanhängande studie av måltidsordningen i nutid. Detta projekt undersöker hur förändringar i måltidsordningen påverkar ideal och praxis i svenska hem. Tid, rum och social miljö stå i fokus. Både arbetet med att få fram måltiderna (inköp, matlagning, dukning, disk), samt den sociala och tidsbundna situation som själva måltiden utgör studeras, liksom familjemedlemmarnas uppfattningar om måltidernas roll och funktion för såväl familj som personlig identitet. Fokus kommer att ligga på Råvaror, Kökets artefakter, Matlagningskunskaper, Måltidssituationen, Medier, Matlagningens genus, samt klass och sociala hierarkier. Metoden är etnologisk, med en kombination av deltagarobservation i 15 hushåll, intervjuer samt frågelistor som huvudsakliga metoder för materialinsamling. Den teoretiska referensramen utgörs av modernitetsteori, där frågor kring en övergång från industrisamhälle till upplevelsesamhälle behandlats. Efter sammanställning och analys kommuniceras resultaten i vetenskapliga artiklar och konferenser nationellt och internationellt, samt i en avslutande syntetiserande monografi.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Håkan Jönsson 2017 okt 12 Nordisk Nutrition, 2017, 3, s. 29-31

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Håkan Jönsson 2017 okt 1 Places of food production: Origin, Identity, Imagination. Bartsch, S. & Lysaght, P. (red.). Frankfurt: Peter Lang Publishing Group, s. 259-272

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Håkan Jönsson 2016 mar 18

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (3)