Minnen, minnesmärken och monument

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet sammanfattar studier kring minnen, minnesmärken, monument, kanon, kulturarv och Världsarv. Här diskuteras hur minnesplatser etableras och förändras. Studier kring det förflutnas betydelse, minnesmärken över arkeologiska fynd och utgrävningar, kring tidigmoderna minnesmärken och omflyttningar av en runsten har genomförts.

Projektet sammanfattar flera studier kring minnen, minnesmärken, monument, kanon, kulturarv och Världsarv. Både inspirerat av – och i motsats till – den franska historikern Pierre Nora diskuteras hur minnesplatser etableras och förändras. Studier kring arkeologiska minnesmärken, kring tidigmoderna minnesmärken och omflyttningar av runstenar har genomförts.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2007/01/012018/12/31

Participants