1920-taletsModerna kvinnor mellan tradition och modernitet

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag gestaltningar av moderna kvinnor i svensk veckopress under 1920-talet. Jag undersöker moderna kvinnotyper i relation till föreställningar om modernitet utifrån teman som arbete, sport, teknik, skönhetskultur, kropp och kärlek. Mitt huvudsakliga material utgörs av tidskriften Charme (1921-1933), men jag gör också nedslag i annan samtida veckopress så som Sve
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/09/012018/12/31

Participants