Moraliskt ansvar: en individualistikst ansats

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet utvecklar en individualistisk syn på moraliskt ansvar som baseras på en analys av omdömesaggregeringsparadoxer. Projektet syftar också till att visa att även en individualistisk teori om ansvar på ett adekvat sätt kan svara på de angelägna etiska utmaningar som är resultatet av stora organisationers och andra typer av kollektivs tilltagande maktposition.
StatusSlutfört
Effective start/end date2011/01/012012/12/31

Participants

  • Szigeti, Andras (PI)