Mot hållbar biomassa inom bioekonomin? - Lärdomar från förnybartdirektivet och dess frivilliga certifieringssystem

Projekt: Forskning

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/03/292017/12/31

Participants