Lärarstudenters användning av digitala redskap för lärande: informationslitteracitet, identitet och appropriering

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Populärvetenskaplig beskrivning

I avhandlingsprojektet studerar jag lärarstudenters användning av digitala tjänster under lärarutbildningen, med fokus på hur digitala tjänster approprieras under utbildningen. Två andra centrala analytiska begrepp för forskningsprojektet är identitet och informationslitteracitet, dvs. vilken typ av identitet utvecklar och uppvisar lärarstudenterna i approprieringen av digitala tjänster under lärarutbildningen och vilka typer av informationslitteracitet kan kopplas till de olika identiteterna som kommer till uttryck vid lärarstudenternas appropriering av digitala tjänster?

Syftet med avhandlingen är att belysa vad som sker i mötet mellan högre utbildning och användning av populära digitala tjänster när dessa används i lärmiljön.
StatusPågående
Effective start/end date2010/09/012018/01/31

Participants