O smala springa mellan gott och ont. At tænke med mellemrummet. En undersøgelse af mellemrummets paradoksalt affirmative kraft i udvalgte tekster af Gunnar Ekelöf

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Kan man tænke med Gunnar Ekelöf? Med afsæt i teoretiske og filosofiske paradoksstudier er det afhandlingens hensigt at demonstrere, hvorledes Ekelöf opløser vedtagne tankemønstre, bryder med udtryksformer og indtager nye udsigelsespositioner ved hjælp af poetiske paradokser. Paradoksperspektiverne diskuteres i forhold til Kierkegaards paradokstanker og andre relevante teorikeres refleksioner.

Livet er paradoksalt. Augustin påpegede, at fordi vi ikke længere kan det vi vil, vil vi ikke længere det, vi kan. Det gælder også den anden vej rundt: fordi vi ikke længere vil det vi kan, kan vi ikke længere det vi vil. Sådanne paradokser forholder den svenske digter Gunnar Ekelöf sig radikalt til. Det gør han ved at tage paradokset til sig som selve vilkåret for at nå til indsigt i den menneskelige eksistens. I hans poesi er paradokset et sprog i sig selv. I min afhandling undersøger jeg derfor paradoksets status hos Ekelöf. Det gør jeg, fordi det er uhyre vigtigt at få stillet skarpt på. Paradokset og paradoksalitet er nerven i den ekelöfske poetik. Det er ikke blevet undersøgt tilstrækkeligt indenfor Ekelöfforskningen. Min metode bliver analytisk - et udsnit af Ekelöfs digte skal kulegraves. Metoden bliver ligedeles æstetisk og filosofisk ræsonnerende, eftersom mit mål er, at vise, hvordan man kan blive i stand til at tænke med Ekelöf som led i en ny paradoksal praksis. Hverdagspraksis! Ekelöf bruger nemlig paradokset som en kraft, et potentiale ja et digterisk modsprog, hvormed han nedbryder/opløser vedtagne tankemønstre og udtryksformer. Ekelöf digter med paradokset som selve Tankens Lidenskab. Kierkegaard skriver således: man [skal] ikke tænke ilde om Paradoxet; thi Paradokset er Tankens Lidenskab. Derfor skal Ekelöf og Kierkegaard bringes i samtale, for spørgsmålet er i sidste ende: kan paradoksets umulighed opfattes som en eksistentiel og ontologisk mulighed?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012014/12/31

Participants

  • Conrad Thing, Neal Ashley (PI)