Playlist - a critical survey of song repertoire in Swedish schools.

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/09/012019/10/31

Participants