Pompeji - återkomsten, ett utställningsprojekt

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är frukt av ett samarbete mellan vetenskap och kulturinstitution. Det syftar till en utställning på Millesgården under hösten 2014. Utställningen presenterar Pompeji genom svenska konstnärers ögon, från 1700-talet till idag, parallellt med resultaten från det fältarbete som svenska arkeologer utfört på platsen sedan år 2000. Utställningen spinner på temat upplevelse och återskapande.

Sedan 2011 finns ett samarbete mellan Svenska Pompejiprojektet och Millesgården för att skapa en Pompejiutatällning. År 2013 fick projektet ett betydande stöd från Marcus och Amallia Wallenbergs stiftelse och period för utställningen Pompeji Återkomsten kunde fastsällas till hösten 2014.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012014/12/31

Participants

Related projects

(Del av)

Anne-Marie Leander Touati

2000/01/012017/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)