Pose and Posture in Ritual and Everyday Body Language, 1870-1930

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med studien är att undersöka poser och kroppshållning i vardagliga och arrangerade situationer så som de framträder i fotografier från tiden omkring sekelskiftet 1900. Avsikten är att skapa en inblick i den icke-verbala kommunikationen vid en avgörande tid i historien. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31

Participants