Post Conflict Futures

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU), Samarbete med kommuner och landsting

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Participants