Post Conflict Futures

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU), Samarbete med kommuner och landsting

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Tvärvetenskapliga studier

Participants