Rekrytering, bedömningsinstrument och träning i simulerad miljö vid utbildning av specialister i kirurgi

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om 1. kirurgisk färdighetsträning i simulerad miljö 2. hur kvantitativa och kvalitativa instrument kan användas som stöd vid rekrytering och urval av blivande kirurger.
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants