Remote eye-tracking with chimpanzees and orang-utans

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Naturvetenskap
  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

StatusPågående
Effective start/end date2017/01/012017/12/31

Participants