Soccer and Sorcery. Performing History in the Football Environment

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets fokus ligger på historiebruk i en svensk fotbollskontext. Fotbollsklubbens cykliska natur och hur snabbt och intensivt saker sker kring den gör fotbollsklubben till ett fängslande historiskt experiment. Den aktuella tidsperioden är cirka femtio år, från 1960-70tal till nutid. Projektet har därmed två nivåer; hur historia iscensätts samt historiska perspektiv på processen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/09/012018/12/31

Participants