Språkliga barriärer i Öresunds-regionen

Projekt: Forskning

Beskrivning

Det som projektets framgångar ska mätas på är det antal personer som deltar i dess gränsöverskridande rörlighetsinitiativ, det vill säga de som ingår i behovsundersökningen, kurserna och utvärderingen av kursernas värde, samt de som blir en del av institutionella nätverk och avtal mellan universitet och arbetsförmedlingar. Helt konkret blir projektets aktivitetsindikatorer även de undervisningsplaner och det undervisningsmaterial som tas fram och ställs till rådighet för att utnyttjas vidare efter projektets avslut, innehållande strategier för effektiv arbetsrelaterad grannspråksundervisning.
StatusEj startat

Participants