Opersonliga pronomen genom tiderna - en studie av "man", "en" och "du"

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt forskningsprojekt handlar om opersonliga/generiska pronomen i svenskans historia. Jag undersöker hur orden man, en, du, han, de och folk har använts för att syfta på en okänd eller allmän person i svenska texter från ca år 1225 (Äldre Västgötalagen) till idag. Opersonliga pronomen har diskuterats mycket inom språkvetenskapen under senare tid men detta är första svenska studien.
StatusPågående
Effective start/end date2011/09/012017/12/31

Participants